Vælg en side

Priser

Oversigt over priserne

Ydelser Pris
Bro 3 led(erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) Kr. 18.699 – 21.000
En lokalbedøvelse Kr. 250 – 283
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader Kr. 960 – 1.036
Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i underkæbe (uden stifter og opbygning) Kr. 5500 – 6.989
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) Kr. 1.300 – 1.590
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fykdninger) Kr. 987 – 1.300
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader Kr. 1.564 – 1.664
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) Kr. 2.565 – 2.765